In de gemeente Steenwijkerland is de leerplichtambtenaar nauw betrokken bij de scholen en staat het belang van het schoolgaande kind centraal.

Het verkrijgen van extra verlof is mogelijk in bijzondere gevallen. Om dit verlof aan te vragen kunt u een formulier afhalen bij de directie.

Na invullen zal de directie, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar besluiten of het verlof kan worden verleend.