De medezeggenschapsraad van de Burg. de Ruiterschool bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In totaal 4 leden. De grootte van een MR wordt bepaald door de schoolgrootte. De directie is adviserend lid en regelmatig aanwezig bij de MR om vragen te beantwoorden of uitleg te geven.

De MR denkt mee met de schoolleiding en het team over schoolontwikkelingszaken. Maar ook over de groepsindeling en de richting die gekozen wordt. Hierbij heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is per onderwerp bepaald.

* Voorzitter Taco van Leeuwen
* In totaal 6 leden