De ouderraad van de Burg. de Ruiterschool is een onmisbare vereniging voor de school. Zij zorgen ervoor dat alle feesten en echt feestelijk tintje krijgen. Denk aan Koningsspelen, Kerst- en Sinterklaasfeest of een afscheidsreceptie van een leerkracht.

Ze zorgen ervoor dat alle leerlingen erbij horen en organiseren dit samen met het team. De (vrijwillige) ouderbijdrage is voor hen onmisbaar. Dit maakt het namelijk mogelijk om de feesten echt feestelijk te maken. Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd deze bijdrage over te maken aan de oudervereniging Burg. de Ruiterschool.

Per gezin € 20,- en per kind €12,50 extra

 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL88RABO0361254989 ouderbijdrage en de voor- en achternaam van uw oudste kind.