Welkom op de website van de Burg. de Ruiterschool!


Deze website biedt u algemene informatie over de school, maar ook meer specifieke informatie over de groep waarin uw kind(eren) zit(ten).
De website is vernieuwd om gebruiksvriendelijker te maken voor u, als bezoeker.
Zoals u merkt, staan er op onze website geen fotomappen van activiteiten. Deze foto’s verspreiden we onder de ouders via de mail. Ontvangt u deze foto’s nog niet, stuur dan een e-mail naar: directie@burgderuiterschool.nl o.v.v. Foto’s.
Mist u nog informatie op de website of blijft uw vraag onbeantwoord, neem dan contact op met de leerkracht of directie.