De Burg. de Ruiterschool


Op onze school hebben we oog voor elke leerling. Het professionele leerkrachtenteam denkt in oplossingen en mogelijkheden om het voor elk kind mogelijk te maken om zichzelf te ontwikkelen op zijn en haar niveau. Naast het zorgen voor een stevige kennis van de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, is kennis van de wereld een belangrijk kenmerk van onze school. Kennis van de Engelse taal in alle groepen, kennis van de verschillende culturen en onderling respect zijn hier voorbeelden van.

De Burg. de Ruiterschool is een dijk van een school die zorgt voor een wereldse basis