Subsidie KWTO

In het schooljaar 2015 -2016 heeft de school een subsidie ontvangen van het KWTO (Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost). Daarvoor zijn drie Ipads aangeschaft die worden gebruikt om het onderwijsleerproces van de leerlingen te ondersteunen.