welkom in groep 1/2

We geven u door middel van foto’s een kijkje in groep 1/2.
Elke dag beginnen we met het zingen het ‘goedemorgenlied’ en het bespreken van de dag/maand/jaar aan de hand van de kalender.

Wij werken met de methode kleuterplein. Raai de Kraai is de handpop die hierbij hoort.

Elk thema maken wij een thema tafel. Hier mogen de leerlingen zelf spulletjes voor meenemen.
Op de foto’s ziet u de thema tafels van de thema’s Vakantie en Feest.

Elk thema wordt er een woord/beeldveld gemaakt van dat thema. Wat weten we al van… Aan het eind van het thema wordt deze aangevuld met  dingen die we nu ook weten. De leerlingen van groep 2 maken ook zelf een woord/beeldveld door tekenen en woordjes te schrijven.

Elke week wordt er een nieuwe letter aangeboden. Deze ‘woont’ die week in het letterhuis. De leerlingen mogen dingen die beginnen met de aangeboden letter meenemen en in het letterhuis zetten. Wij werken op deze school met de methode van José Schraven, bij de kleuters leren we dan ook de klankgebaren aan en hangen we de letters op in de ‘straten’.
Dagelijks bieden wij een woord aan om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden. Deze woorden komen voort uit het thema waar aan gewerkt wordt. De aangeboden woorden worden in de ‘woordlijst’ geplaatst. Hier doen we gedurende de week spelletjes mee en worden aan het eind van de week allemaal herhaald.

 

Ook worden er diverse rekenactiviteiten aangeboden. Op de foto’s ziet u hier een voorbeeld van. Deze activiteit heet tabel aan de wand. Hier werd een tabel gemaakt naar de leeftijden van de leerlingen in de groep.

Alle activiteiten die tijdens een thema worden gedaan krijgen een plekje aan de wand.
Elke week hebben de leerlingen taakjes. Groep 1: 2 taakjes en groep 2: 3 taakjes. Deze mogen worden afgekruist wanneer deze klaar zijn. De leerlingen mogen op het kiesbord kiezen waar ze gaan spelen.  De leerlingen spelen in de diverse hoeken, achter de computer of kiezen materiaal uit de verschillende kasten.

Een aantal keer per jaar leest groep 7/8 voor aan groep 1/2 en de peuters.

Er wordt dagelijks lekker buiten gespeeld en soms geven we daar ook les. Bijvoorbeeld een les over schaduwen.